HomeIzdvojenoSkandal u JP BH Pošta: 195 zaposlenika primljeno bez konkursa!

Skandal u JP BH Pošta: 195 zaposlenika primljeno bez konkursa!

Revizori su utvrdili da je 300 premještaja na bolje plaćene poslove izvršeno bez procedura, kriterija i internog konkursa…

Ured za reviziju institucija Federacije BiH nastavlja raditi na revidiranju poslovanja javnih preduzeća i ustanova u ovom entitetu. Jedno od preduzeća čije su poslovanje za 2023. godinu analizirali je i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo. Ovo javno preduzeće dobilo je mišljenje s rezervom za usklađenost sa zakonima i drugim propisima. Najviše primjedbi revizori su imali na način zapošljavanja, ali i napredovanja u okviru BH Pošte.

Pitanje hitnosti za sistematizovana radna mjesta

Revizijom je utvrđeno da je prijem 195 zaposlenika u radni odnos izvršen bez procedure javnog oglašavanja, primjenjujući izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

Navedeno je kako je na dan 31. decembar 2023. godine u BH Pošti bilo 2.670 zaposlenika (od čega 2.455 na neodređeno i 215 na određeno vrijeme), što je u odnosu na prethodnu godinu više za 265 zaposlenih.

“U toku 2023. godine radni odnos prekinut je za 149 zaposlenika (83 penzionisanja, 41 sporazumni raskid ugovora, pet smrti zaposlenika, šest mirovanja radnog odnosa, 13 otkaza radnog odnosa putem disciplinske mjere, jedan otkaz poslodavca). Na 31. 12. 2023. godine dva zaposlenika stekla su uslov za penzionisanje, ali im je produžen ugovor o radu zbog tehnološkog procesa rada do kraja 2024. godine u skladu sa članom 94. stav d) Zakona o radu. Rebalansom plana poslovanja planirano je ukupno 2.700 zaposlenih (na neodređeno 2.576 i 124 na određeno vrijeme). U toku 2023. godine na neodređeno vrijeme, putem javnog oglašavanja, primljeno je 197 zaposlenih. Bez provođenja javnog oglašavanja, odnosno primjenom člana 5. stav b) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH primljeno je 195 zaposlenika (najvećim dijelom poštari, poštari dostavljači – 138, operator – šalterski radnik – 18). Navedeni član propisuje izuzeće od javnog oglašavanja, odnosno prijem u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do šest mjeseci, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto. Uvidom u procedure zapošljavanja i relevantnu dokumentaciju utvrdili smo nepoštovanje navedenog člana s obzirom na to da se kod pojedinih slučajeva radilo o zapošljavanju osoba na duži period, odnosno nije se vršilo jednokratno kako to nalaže član 5. Uredbe”, objašnjavaju iz Ureda za reviziju FBiH. 

Nakon isteka zakonskog roka od šest mjeseci, navode revizori, zaključivani su novi ugovori sa istim osobama bez prekida ili s kraćim prekidima između ugovora.

“U toku 2023. godine dva zaposlenika angažovana su bez pauze između ugovora, radno mjesto poštar dostavljač. Navedeni način zapošljavanja nastavljen je i u 2024. godini. Zaposlenicima koji su radni odnos zasnovali po osnovu Uredbe u 2023. godini radni odnos je prekinut 30. 12. 2023. godine, u skladu sa članom 11. stav 3. Priloga br. 2 (Izmjena u primjeni od januara 2023. godine). Isti zaposlenici su angažovani po osnovu Uredbe početkom januara 2024. godine uz kraću pauzu od pet dana (najmanje 44 zaposlenika bez izmjene opisa radnog mjesta). Ovakav način zapošljavanja pravda se hitnošću obavljanja poslova, nepredviđenim povećanjem obima poslova, zamjenom zaposlenika na godišnjim odmorima i bolovanjima. Međutim, ako uzmemo u obzir da je angažovanje osoba na određeno vrijeme vršeno tokom cijele godine, postavlja se pitanje ispunjenosti uslova hitnosti s obzirom na to da se radi o sistematizovanim radnim mjestima za koja je trebalo provesti procedure zapošljavanja putem obaveznog javnog oglašavanja”, jasni su iz Ureda za reviziju.

Bez transparentnosti nema garancije da su unaprijeđeni najbolji kadrovi

Ured za reviziju institucija FBiH također navodi kako je u toku 2023. godine generalni direktor dao saglasnost za 300 internih premještaja zaposlenika.

“Premještaj je izvršen na osnovu prijedloga nadležnih rukovodilaca za raspoređivanje zaposlenika, zahtjeva za trajni preraspored postojećih zaposlenika na drugo radno mjesto sa većim koeficijentima plaće i iz ličnih razloga zaposlenika. Društvo ne vrši ocjenjivanje rada zaposlenika, ne postoji procedura ni kriterij odabira kadrova za preraspoređivanje, ne raspisuje se interni konkurs, ne oglašava se na oglasnoj ploči, na osnovu čega bi svi zaposlenici bili upoznati i imali pravo da se prijave ukoliko ispunjavanju uslove za premještaj/napredovanje. Zbog navedenog smatramo da ovaj način unapređivanja, odnosno internog premještanja nije dovoljno transparentan i ne možemo se uvjeriti da su na ovakav način odabrani najkvalitetniji kadrovi za određena radna mjesta s obzirom na to da nije obezbijeđena transparentnost samog procesa”, upozorili su federalni revizori.

Specifikacije službenih vozila koje ograničavaju konkurenciju

Revizori su otkrili i određene nepravilnosti prilikom nabavke službenih vozila.

“Utvrđeni su zahtjevi tehničkih specifikacija za nabavku navedenih vozila, koje mogu biti diskriminirajuće i ograničavajuće za konkurenciju budući da su za pojedine stavke utvrđene i minimalne i maksimalne vrijednosti”, navode iz Ureda za reviziju.

Ovo je rezultiralo time da se na tender prijavila samo jedna firma koja je ujedno automobile isporučila sa zakašnjenjem.

“Ugovor nije realizovan u skladu sa članom 4. u kojem je definisano da je rok isporuke svih vozila 240 dana od obostranog potpisivanja ugovora. Zapisnikom komisije od 2. 8. 2023. godine konstatovano je da su isporučena tri vozila marke Mercedes Benz Vito 114 cdi i šest komada Mercedes Benz Citan 110, ukupne vrijednosti 508.500 KM, te su time prekršene odredbe ugovora o isporuci svih vozila u predviđenom roku. Članom 7. Ugovora dobavljač se obavezuje da će u slučaju kašnjenja u isporuci isplatiti penale za svakih sedam dana kašnjenja u visini od 0,5% neisporučene robe. Penali nisu obračunati u skladu sa uslovima potpisanog ugovora”, konstatovali su federalni revizori. 

Upravu JP BH Pošta u 2023. godini su činili Mirsad Mujić – generalni direktor, Suada Mahović – izvršna direktorica Sektora za ekonomsko-finansijske poslove, Avdija Numanović – izvršni direktor Sektora za poštanski promet, i Nedim Motoruga – izvršni direktor Sektora za razvoj i informacioni sistem. Upravu je imenovao Nadzorni odbor 6. 3. 2020. na mandatni period od četiri godine, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH. Nadzorni odbor 28. 12. 2023. godine donosi Oduku o imenovanju vršilaca dužnosti generalnog direktora – Adis Šehić, i v. d. izvršnog direktora Sektora za ekonomskofinansijske poslove – Milan Tomas, v. d. izvršnog direktora Sektora za poštanski promet – Safet Trakić, i v. d. izvršne direktorice Sektora za razvoj i informacioni sistem – Sanela Kovačević, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci. Ova Odluka se primjenjuje od 11. 1. 2024. godine.


tip/ASInfo

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI