HomeIzdvojenoTuzla: Za preventivne mjere zaštite i spašavanja 384 hiljade KM

Tuzla: Za preventivne mjere zaštite i spašavanja 384 hiljade KM

Prva redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla za 2024. godinu, održana je jučer a predsjedavao jekomandant Gradskog štaba civilne zaštite, Zijad Lugavić. Na sjednici su razmatrani  dokumenti i aktivnosti koje će Gradski štab poduzeti u cilju zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Razmatran je i usvojen Program aktivnosti Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla za 2024. godinu, u kojem su utvrđene operativne funkcije štaba u pripremi za potencijalne prirodne nesreće. Program aktivnosti usklađen je s Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i s Pravilnikom o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite.

U planiranim aktivnostima Gradskog štaba istaknute su pripreme za uspješno vršenje operativne funkcije, u slučaju nepredviđenih događaja, te druge aktivnosti planirane za 2024. godinu. S obzirom na teškoću predviđanja prirodnih i drugih opasnosti, Gradski štab civilne zaštite priprema se za djelovanje u slučaju potrebe za spašavanjem i sanacijom posljedica prirodnih nesreća. Uz navedene aktivnosti, Gradski štab će redovno donositi i finansijska dokumenta, u skladu s budžetom Grada, planskim dokumentima i propisima koji regulišuu korištenje sredstava zaštite i spašavanja.

Na sjednici je također razmatran i usvojen  Prijedlog Projekata preventivnih mjera zaštite i spašavanja koji će se sufinansirati iz sredstava zaštite i spašavanja tokom 2024. godine. Cilj ovih mjera je smanjenje rizika od prirodnih ili drugih nesreća te umanjivanje štetnih posljedica po ljude i materijalna dobra. Mjere se provode kroz odgovarajuće aktivnosti organa uprave, pravnih lica od značaja za zaštitu i spašavanje te drugih subjekata.

Sredstva za sufinansiranje ovih mjera planirana su u iznosu od 384.470,50 KM, s primjenom u nekoliko područja, i to: zaštita okoliša, zaštita i spašavanje životinja, i druge preventivne mjere  zaštite i spašavanja – baza podataka  od značaja za zaštitu i spašavanje.

U okviru zaštite okoliša, fokus je na sprečavanju i smanjenju opasnosti od klizišta i suše. Interventna sanacija klizišta, koja se pokazala kao izuzetno efikasna mjera, nastavit će se na području grada Tuzle. Ovim putem planirana je značajna operativna reakcija na terenu, uključujući radove na zemlji, izradu potpornih konstrukcija te čišćenje i sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže. Druga mjera pod ovom tačkom odnosi se na snabdijevanje građana pitkom vodom u otežanim hidrometeorološkim uslovima.

U sušnim periodima, kada je vodosnabdijevanje problematično, Služba civilne zaštite će osigurati pitku vodu putem cisterni kako bi se spriječila pojava zaraznih bolesti. Preventivne mjere zaštite životinja uključuju vakcinaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i premještanje, sprečavanje i lokaliziranje pojava parazitnih, zaraznih i uzgojnih bolesti, liječenje te dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Ovim se nastoji spriječiti širenje zaraznih bolesti na području grada Tuzle, čime se štite i građani i životinje. U oblasti preventivnih mjera  zaštite i spašavanja – baza podataka  od značaja za zaštitu i spašavanje, u okviru projekta “COMMAND d – Zapovjedno operativni mehanizam multisektorske analize ključnih podataka o katastrofama”, uspostavljena je IT platforma i baza podataka od značaja za zaštitu i spašavanje, a omogućit će analizu stanja i potreba.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI