HomeIzdvojenoDa li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana iz...

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana iz BiH?

Za nositelja putne isprave državljanina BiH mlađeg od 14 godina, odnosno poslovno nesposobnu osobu nije potrebna punomoć/suglasnost za putovanje u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Državljanin BiH mlađi od 14 godina mora posjedovati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog organa, ako putuje van Bosne i Hercegovine u pratnji drugog lica.

  • Da li maloljetni državljanin BiH može putovati u pratnji jednog od roditelja ukoliko drugi roditelj nije saglasan da dijete putuje ?

Zakonom o putnim ispravama propisano je da nosilac putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, može putovati u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Shodno navedenom, maloljetno dijete može prelaziti državnu granicu BiH u pratnji jednog roditelja, ukoliko posjeduje važeću putnu ispravu, te ukoliko ne postoje druge zakonske smetnje (zabrana ili ograničenja putovanja u inostranstvo, korištenja putne isprave za prelazak državne granice i sl.) izrečene od strane suda, centra za socijalni rad ili drugog nadležnog organa.

  • Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice BiH stranog maloljetnog lica?

Zakonom o strancima  propisano je da, stranac koji je mlađi od 14 godina i ima ličnu putnu ispravu može granicu BiH prelaziti u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć od roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, ili mora imati saglasnost od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ako putuje bez pratnje.

  • Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice BiH za stranog maloljetnog lica?

Zakonom o strancima  propisano je da, stranac koji je mlađi od 14 godina i ima ličnu putnu ispravu može granicu BiH prelaziti u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć od roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, ili mora imati saglasnost od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ako putuje bez pratnje.

Saglasnost ili punomoć sadrži: lične podatke o maloljetniku i zakonskom zastupniku ili staratelju, lične podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko maloljetnik putuje s pratnjom, svrhu i vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini, vremenski period na koji se izdaje saglasnost ili punomoć i potpis davaoca.

Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jeziku uz prijevod na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini koji je ovjerio ovlašteni sudski prevodilac, javlja GPMaljevac.

  • putuje avionom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetnika koju je izdao operator aviona
  • u sastavu je školske ekskurzije, a nalazi se na spisku učesnika ekskurzije koji je ovjerila nadležna školska ustanova
  • učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji i nalazi se na spisku učesnika

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI