HomeIzdvojenoDodatna sredstva za uređenje, čišćenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta u Tuzlanskom kantonu

Dodatna sredstva za uređenje, čišćenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta u Tuzlanskom kantonu

Vlada TK dala je saglasnost na izmjene Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini, čime se raspoređuju neutrošena sredstva. Ovim izmjenama među ovogodišnje aktivnosti uvrštena je i realizacija naknadno kandidiranih projekata u Kalesiji, Tuzli i Živinicama koje lokalne zajednice su kandidirale projekte za provođenje mjera uređenja i čišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta, dok je Lukavac dostavio prijedlog izrade projekta tehničkog rješavanja navodnjavanja, uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području grada Lukavac. Za ove namjene osigurano je  709.071,51 KM.

Naime, nakon utvrđivanja inicijalnog Programa, preostalo je neutrošenih sredstava, te je Ministarstvo pozvalo gradove i općine sa područja Tuzlanskog kantona da dostave prijedloge dodatnih projekata, a na taj poziv svoje projekte dostavile su gore navedeni gradovi i općine.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstva u iznosu od 13.100 KM Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, u svrhu plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osnovne i srednje škole, po obavijesti Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Tuzla. Ministarstvu finansija zaprimilo je akt Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Tuzla u kome se navodi da nakon analize M-4 (obrasca), prijava doprinosa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i uplate doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje za osnovno i srednje obrazovanje za period 2009.- 2010. godine, postoji razlika između prijavljenih i uplaćenih doprinosa za navedeni period. Ovim će se riješiti problem zaposlenika škola koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju koji su imali problem neispravnih M4 obrazaca i uplate doprinosa što je otežavalo i produžavalo vrijeme za dobivanje rješenja za odlazak u penziju.

Vlada je danas utvrdila Plan i Program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ovim dokumentom utvrđeni su ciljevi i mjere za unapređenje zdravstvene zaštite koji predstavljaju osnovu za utvrđivanje dodatnih kriterija i pripadajućih dijelova programa zdravstvene zaštite.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu. Današnjom izmjenom Vlada je među manifestacije od interesa za Kanton uvrstila i „Aliđun u gradu Tuzla/Veče Romske muzike u gradu Tuzla“ čiji je oganizator Udruženje Roma „Euro Rom“ Tuzla.

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila i uslove, kriterije i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na poziciji Pomoć vjerskim zajednicama.

Danas je Vlada prihvatila i Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za uvezivanje radnog staža radnicima u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, a u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2023. godini. Radi se o pet privrednih društava u kojima je stečajni postupak završen, a u kojima tokom 2023. godine 12 radnika stiče uslove za penziju. Za plaćanje neuplaćenih poreza i doprinosa, a time i stjecanje uslova za penzionisanje ovih osoba je potrebno osigurati 118.810,72 KM. Radi se o ukupno 12 radnika kompanija „TMN Starić“ d.d. Kladanj, „Polet“ d.d. Tuzla, „Aida“ d.d. Tuzla, „Unioninvest-mašinska montaža“ d.o.o Tuzla i „Bosnia-Valves“ d.o.o. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na pravilnike o vrstama, načinu i rokovima korištenja vlastitih javnih  prihoda Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona  i Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli, kao i na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU Mješovite srednje rudarske škole Tuzla, JU Gimnazija Živinice, JU Mješovita srednja građevinsko – geodetska škola Tuzla, JU OŠ “Novi Grad” Tuzla i JU Mješovita srednja ekonomsko – hemijska škola Lukavac.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju Radne grupe za analizu trenutnog stanja u Javnoj ustanovi i mogućnosti uspostave odjeljenja za radno osposobljavanje u JU Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Danas je Vlada dala i prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli za upis ukupno 94 kandidata koji su ispunili formalni uslov za upis preko broja kandidata predviđenog planom upisa za akademsku 2023/24. godinu, i to 20 kandidata na Fakultetu elektrotehnike, studijski program Elektrotehnika i računarstvo, 3 kandidata na Farmaceutskom fakultetu i 71 kandidat na Medicinskom fakultetu, Odsjek zdravstvenih studija od toga 21 kandidat za Studij fizioterapije i 50 kandidata za Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, u statusu studenata koji se sami finansiraju.

Vlada je dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa. Ekonomskom fakultetu data je suglasnost za prijem 2 izvršioca na poziciju saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika. Filozofskom fakultetu omogućen je prijem jednog nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast Sociologija. Saglasnost je dana i Medicinskom fakultetu za nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom i Medicinska mikrobiologija sa imunologijom, Hirurgija i Onkologija. Također je Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu omogućen prijem saradnika u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Hidrogeologija.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za prvih šest mjeseci 2023. godine.

Vlada je danas dala i saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka zaposlene službenice sa porodiljskog odsustva, a najduže tri godine.rtvtk/ASInfo

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI