HomeIzdvojenoEvo koliko će koštati elektronski potpis na ličnim kartama za građane BiH

Evo koliko će koštati elektronski potpis na ličnim kartama za građane BiH

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) uputila je Vijeću ministara prijedlog Odluke kojom se definiše visina naknade za izdavanje kvalificirane potvrde kojom će se omogućiti upotreba sigurnog elektronskog potpisa.

U prijedlogu se navodi da se ovom odlukom propisuje naknada za izdavanje kvalificirane potvrde od strane Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine kao nadležnog ovjerioca kojom se omogućava upotreba sigurnog elektronskog potpisa za građane Bosne i Hercegovine.

U obrazloženju prijedloga navedene odluke IDDEEA je navela da sredstva koja su potrebna za provođenje ove odluke nisu značajna s obzirom na to da je Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini posredstvom IPA projekata obezbijedila određenu opremu i dodatna sredstva za sam proces certifikacije Agencije.

Nakon završene certifikacije, Agencija je ispunila sve pravne preduslove da započne upisivanje odgovarajućih certifikata za digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje u memorijski element lične karte državljana Bosne i Hercegovine.

Navedeno je i da je Agencija stekla tehničke i kadrovske pretpostavke za upisivanje kvalificirane potvrde za elektronsko potpisivanje u elektronski memorijski element na zahtjev državljana Bosne i Hercegovine. Također, Agencija je u mogućnosti vršiti održavanje i administraciju sistema kojim se vrši upisivanje kvalificirane potvrde. 

Ovaj dio obrazloženja naglašava da je Bosna i Hercegovina spremna uvesti elektronski popis, a u daljem tekstu su pojasnili da ova novina neće koštati građane.

“Imajući u vidu iskustva zemalja u okruženju koje već imaju razvijenu infrastrukturu za upotrebu elektronskog potpisa, analizom visine njihovih naknada za kvalificirane potvrde uzimajući u obzir specifičnosti Bosne i Hercegovine, Agencija se odredila da se cijena kvalifikovane potvrde za digitalni potpis također ne naplaćuje posebno nego da bude uključeno u postojeću cijenu lične karte koja iznosi 18,00 KM“, naveli su iz Agencije.

Pojasnili su da ovom u prilog ide i činjenica da u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji je cijena kvalifikovane potvrde za digitalni potpis također uključena u cijenu lične karte.

Naglasili su da masovno korištenje elektronskog potpisa ne očekuju u prvih pet godina s obzirom na to da je elektronski potpis novina u Bosni i Hercegovini, te da još nije uspostavljena i razvijena potrebna tehnička infrastruktura od strane pojedinih institucija za nesmetanu upotrebu sigurnog elektronskog potpisa. Međutim, nakon pet godina od uvođenja može se očekivati veći broj građana koji će koristiti ovu uslugu.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI