HomeVijestiŽiviniceI N T E R N I O G L A S...

I N T E R N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u organu uprave Grada Živinice

Na osnovu člana 72. a u vezi sa članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskomkantonu (“SlužbenenovineTuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21 i 10/22) i Pravilnika o unutrašnjoj organizacijiisistematizaciji radnih mjesta u organu uprave Grada Živinice (“Službeni glasnik Općine Živinice”, broj: 7/18, 12/18,15/18 i 17/18 i “Službeni glasnik Grada Živinice”, broj: 6/19, 7/19, 2/20, 5/20, 6/20, 17/20, 2/21, 8/21, 7/22i 9/22),Gradonačelnik o b j a v lj u j e:
I N T E R N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u organu uprave Grada Živinice.

Na osnovu člana 72. a u vezi sa članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskomkantonu (“SlužbenenovineTuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21 i 10/22) i Pravilnika o unutrašnjoj organizacijiisistematizaciji radnih mjesta u organu uprave Grada Živinice (“Službeni glasnik Općine Živinice”, broj: 7/18, 12/18,15/18 i 17/18 i “Službeni glasnik Grada Živinice”, broj: 6/19, 7/19, 2/20, 5/20, 6/20, 17/20, 2/21, 8/21, 7/22i 9/22),Gradonačelnik o b j a v lj u j e:
I N T E R N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u organu uprave Grada Živinice.

Detalji oglasa nalaze se na linku ispod


Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u organu uprave Grada Živinice

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI