HomeVijestiŽiviniceJavni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije...

Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije (PONOVLJENI )

Grad Živinice prodaje nekretnine označene kao: k.č.br. 1683/1 zv. “Dvorište”, dvorište 306 m2, oranica/njiva 1 klase 75 m2,k.č.br.1680/3 zv. “Do puta”, nekategorisani put površine 111 m2  i k.č.br.1678/9 zv. “Gradilište”, oranica/njiva 3 klase površine 178 m2 ( ukupne površine 670 m2),sve upisane u p.l.br. 464 K.O. Živinice Grad na ime Grada Živinice sa dijelom 1/1 i  z.k.ul. br. 1664, 3362 i 10412 K.O Živinice Grad kao vlasništvo Grada Živinice  sa dijelom 1/1,bez upisanog tereta,radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta-kolektivnog stanovanja na građevinskoj parceli br. 1135.

Početna cijena predmetnih nekretnina iznosi: 1160,00 KM po 1 m2, što za ukupnu površinu zemljišta od 670 m2, iznosi 777.200,00KM (sedamstosedamdesetsedamhiljadadvjestokonvertibilnihmaraka), koja je utvrđena stručnim nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka.

Navedeni Javni oglas objavljen je u dnevnim novinama Večernji list, Web stranici Grada Živinice i na Oglasnoj tabli Grada Živinice dana 06.05.2024. godine, a rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja.

Prodaja predmetnih nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije dana 27.05.2024 godine (ponedjeljak) u prostorijama Grada Živinice (Velika sala), sa početkom u  09,00 sati.

Javni oglas u cjelosti nalazi se na Oglasnoj ploči Grada Živinice i linku ispod.

JAVNI OGLAS

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI