HomeVijestiŽiviniceJAVNI OGLAS za imenovanje 6 (šest ) članova Gradske izborne komisije Živinice

JAVNI OGLAS za imenovanje 6 (šest ) članova Gradske izborne komisije Živinice

Na osnovu člana 2.12 stav (5) , a u vezi sa članom 2.15 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine 23/91, 7/02, 9/02 ,20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22) i člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 67/21, 73/21, 1/22 – prečišćeni tekst i 13/22) i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje 6 (šest) članova Gradske izborne komisije Živinice, Gradsko vijeće Živinice objavilo je J A V N I O G L A S za imenovanje 6 (šest) članova Gradske izborne komisije Živinice.

Članove Gradske izborne komisije imenuje Gradsko vijeće Živinice, uz suglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u jednom od dnevnih listova koji izlaze na području Bosne i Hercegovine, RTV Živinice, web stranici Grada Živinice i oglasnoj tabli
u zgradi Gradske uprave.

Kompletan tekst JAVNOG OGLASA, Izjava, Prijavni obrazac za imenovanje, Prilog 5- Obrazac izjave i sve druge potrebne informacije dostupne su na linkovima:

https://gradzivinice.ba/wp-content/uploads/2023/08/Javni-oglas-izborna-komisija-za-objavu.pdf

https://gradzivinice.ba/wp-content/uploads/2023/08/Prijavni_obrazac_za_imenovanje.doc

https://gradzivinice.ba/wp-content/uploads/2023/08/Prilog_5_Obrazac_izjave_BOS-1.doc

https://gradzivinice.ba/wp-content/uploads/2023/08/Izjava.doc

Za sve dodatne informacije možete se obratiti pozivom na broj telefona 035/743-391 i 035/743-394

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI