HomeIzdvojenoKLADANJ: Javni oglas za imenovanje na upražnjenu poziciju u regulirani organ Općine...

KLADANJ: Javni oglas za imenovanje na upražnjenu poziciju u regulirani organ Općine Kladanj

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Kladanj („Službeni glasnik Općine Kladanj”, broj 10/13 i 7/19 ) u postupku imenovanja na pozicije u regulirane organe iz nadležnosti Općine Kladanj, Općinsko vijeće Kladanj, objavljuje

                                                                       JAVNI OGLAS

za imenovanje na upražnjenu poziciju u regulirani organ Općine Kladanj
I    Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na upražnjenu poziciju u regulirani organ u:

–    JP „Eko- Sep” d.o.o. Živinice Ceritar za upravljanje otpadom Separacija 1 za 1 (jednog) člana Nadzornog odbora ispred osnivača (predstavnik državnog kapitala).

Kompletan tekst Javnog oglasa

Kladanj.ba/AS info

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI