HomeVijestiŽiviniceNakon prestanka rada aparata na UKC Tuzla: Pojašnjeno kako do usluga radioterapije...

Nakon prestanka rada aparata na UKC Tuzla: Pojašnjeno kako do usluga radioterapije i citoterapije

Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na svojoj web stranici je objavio pojašnjenje vezano za pružanje usluga radioterapije i citoterapije u kojem navode:

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona se radi prestanka rada na aparatu za radioterapiju u JZU UKC Tuzla, na pružanje navedene usluge upućuju u druge zdravstvene ustanove na području Federacije BiH.

Kako se u periodu pružanja radioterapije, većini osiguranih lica uporedo pruža i usluga primanja cistostatika, isti se također upućuju u druge ustanove.

Navedene usluge se u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (dalje: F BiH) i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim osobama na teritoriji FBiH, finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, a na osnovu saglasnosti koju izdaje Komisija Fonda solidarnosti koja se nalazi i djeluje u UKC Tuzla.

Komisija Fonda solidanosti na osnovu medicinske dokumentacije i indikacija izdaje Saglasnost za liječenje osiguranog lica i upućuje u ugovornu zdravstvenu ustanovu.

Obaveza UKC Tuzla je da Zavodu kontinuirano dostavlja sve saglasnosti Komisije Fonda solidarnosti koje se odnose na usluge radioterapije i citoterapije za osigurana lica koja su upućena na obavljanje istih u ustanove van Tuzlanskog kantona.
Osigurana lica po dobijanju saglasnosti Komisije Fonda solidarnosti upućuju se izabranom/porodičnom ljekaru za dobijanje uputnica za liječenje van kantona na koju će Zavod dati saglasnost.

Po dobijanju navedene uputnice, osigurano lice istu predaje u Zavod, na davanje saglasnosti, uz koju obavezno prilaže i kopiju saglasnosti komisije Fonda solidarnosti.

Postupajući po zahtjevima osiguranih lica a na osnovu medicinske dokumentacije i saglasnosti Fonda solidarnosti, Zavod vrši ovjeru uputnica uz napomenu da Uputnica važi uz Saglasnost za sve usluge koje se pružaju osiguranom licu u toku citoterapije, osim za citostatike, odnosno, neophodne zdravstvene usluge uz liječenje radioterapijom“.

Dakle, nadležnost za izdavanje saglasnosti za usluge pružanja radioterapije i citoterapije je kod UKC Tuzla, gdje djeluje Komisija Fonda solidarnosti koja izdaje saglasnosti za navedene usluge.

Obaveza Zavoda je da nakon izdavanja saglasnosti Fonda solidarnosti, na osnovu medicinske dokumentacije i uputnice, da ovjeri uputnice za pokrivanje usluga u toku radioterapije i citoterapije.

tuzlainfo.ba/ASinfo

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI