HomeIzdvojenoObjavljene Rang liste za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom

Objavljene Rang liste za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom

Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom pri Ministartvu obrazovanja u nauke, objavila je danas rang liste kandidata na internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Osnovne škole

Rang lista za redovne učenike sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona i lista odbačenih zahtjeva nalaze se na linku:

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Srednje škole

Dostupne su i Rang lista za srednjoškolce sa invaliditetom i lista odbačenih zahtjeva. Ukoliko ste aplicirali, status vaše prijave provjetite na linku:

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani.

Visoko obrazovanje

Za studente na visokom obrazovanju, također su dostupne informacije o dodijeljenim stipendijama i odbačenim zahtjevima na linku:

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Prigovori i dodatni dokumenti

Rok za podnošenje prigovora je osam dana, zaključno sa 7.12.2023. godine. Studentei, odnosno roditelji/staratelji učenika koji su stekli pravo na stipendiju, trebaju dostaviti kopiju lične karte (nije potrebno ovjeravati) i kopiju bankovnog računa studenta/učenika (nije potrebno ovjeravati) lično na portirnicu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ili putem e-maila: [email protected], radi pripreme ugovora za dodjelu stipendija. Ukoliko kandidat nema bankovni račun, može se dostaviti bankovni račun roditelja uz naznaku da je račun jednog od roditelja.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI