HomeVijestiŽiviniceOdržana vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Grada Živinice

Održana vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Grada Živinice

Na odlagalištu jalovine Pogona Dubrave Rudnika uglja „Kreka“ došlo je do pomjeranja ogromnih količina zemljanih masa koje svojim djelovanjem mogu prouzrokovati formiranje brane na vodotoku “Lješnica“ čime mogu nastati katastrofalne posljedice za naseljeno mjesto Dubrave Donje u Gradu Živinice, sa desetinama stambenih, privrednih i drugih objekata, te bi u najgorem slučaju bilo neophodno izvršiti evekuaciju i zbrinjavanje stanovništva, životinja i drugih materijalnih dobara.

U okolnostima ovakve pojave, koja prijeti da eskalira, Gradski štab civilne zaštite Grada Živinice, na čelu sa gradonačelnikom Grada Živinice Beganom Muhićem, danas je sa početkom u 15 sati održao  vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana navedena pojava, a kako bi se  hitno izvršilo angažovanje materijalno tehničkih i ljudskih resursa u cilju sprečavanja navedene katastrofe.

Na štabu su bili prisutni i načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite Zoran Jovanović, ministar u Vladi Tuzlanskog kantona Edin Duraković,  predstavnici PK Dubrave Rudnika „Kreka“, te predstavnici nekoliko firmi u Gradu Živinice.

Štab Civilne zaštite Grada Živinice razmatrajući informaciju o klizištu na odlagalištu Zapad u Dubravama Donjim odmah će uputiti hitan zahtjev za apel Vladi Fedracije BiH, Ministarstvu za energetiku u Vladi Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH kao vlasniku ovog privrednog društva koji ima problem sa klizištem na svom odlagalištu, da hitno angažuju potrebna materijalno tehnička sredstva i ljudske resurse u sanaciji  navedenog klizišta koje prijeti ugrožavanju života i imovine u neposrednoj blizini odlagališta u naseljenom mjestu Dubarave Donje u Gradu Živinice.

Gradski štab civilne zaštite također zahtjeva da se ugrentno zaštiti vodotok „Lješnica“ koji graniči sa odlaglištem i klizištem, a čije bi zatrpavanje izazvalo nesagledive posljedice.   

Gradski štab civilne zaštite Živinice je u stalnom zasjedanju i poduzimat će sve ostale mjere cilju osiguranja života ljudi i životinja, te drugih materijalnih dobara.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI