HomeVijestiU ambijentu društvene isključenosti Romkinje u BiH suočene su s brojnim problemima

U ambijentu društvene isključenosti Romkinje u BiH suočene su s brojnim problemima

Predsjedavajući i članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Lazar Prodanović, Zlatko Miletić i Mirjana Marinković-Lepić razgovarali su danas sa predstavnicima Ženske romske mreže o položaju žena Romkinja u bh. društvu, te njihovoj političkoj participaciji i učešću u radu u vijećima nacionalnih manjina na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka, koji je organiziran povodom kampanje “Mjesec dana ženskog romskog aktivizma” istaknuta je činjenica da su pripadnice romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini izložene dvostukoj diskiriminaciji i to kao žene i kao pripadnice romske etničke grupe. S tim u vezi, konstatirano je da se u takvom ambijentu društvene isključenosti Romkinje susreću s brojnim problemima koji se ogledaju u ograničenom pristupu obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, nasilju u porodici, kao i u maljoljetničkim brakovima i prisilnom prosjačenju. Rečeno je da je participacija žena romske nacionalnosti u političkom životu na veoma niskom nivou, a da još uvijek ne postoji politička volja za uklanjanjem diskriminatornih odredbi koje su sadržane u Ustavu i Izbornom zakonu BiH. Prezentirani su segmenti Platforme za unapređenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini, dokument u čijoj su izradi osim Ženske romske mreže učestvovala i neka druga slična udruženja i nadležne institucije. On predstavlja zagovarački instrument za prava Romkinja na domaćem i međunarodnom nivou, te konkretan doprinos politici anticiganizma i suzbijanja diskriminacije romskih žena u bh. društvu. Učesnici sastanka složili su se da izrada strateških dokumenata i akcionih planova za Rome i Romkinje u budućnosti treba biti u skladu s revidiranom Strategijom Bosne i Hercegovine za rješavanje pitanja Roma u BiH, kao i da treba uvesti obavezni monitornig provođenja svih planova i aktivnosti, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Fena / AS info

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI