HomeVijestiVlada FBiH: Finansijska podrška Lani Pudar za pripreme i odlazak na takmičenja...

Vlada FBiH: Finansijska podrška Lani Pudar za pripreme i odlazak na takmičenja u iznosu 69.700 KM

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela nekoliko odluka kojim se odobrava izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH.

Jednom odlukom se odobrava izdvajanje 20.000 KM u svrhu finansijske pomoći za učešće sportista sa poteškoćama u razvoju na Ljetnim olimpijskim igrama – Specijalna olimpijada u Berlinu.

Drugom odlukom se odobrava izdvajanje 300.000 KM kao finansijska pomoć za završetak izgradnje Caritasovog pastoralnog-socijalnog centra.

U trećoj odluci riječ je o odobravanju izdvajanja 300.000 KM Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Sredstva se odobravaju u svrhu realizacije projekta – Izgradnja stambenog kompleksa „Odjel B – Urlenike” Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Federacije s prošle sjednice, jučer je donesena i odluka kojom se odobrava izdvajanje iz Tekuće rezerve Vlade Federacije u iznosu od 69.700 KM. Sredstva se odobravaju u svrhu finansijske podrške za odlazak Lane Pudar na pripreme i takmičenje na Evropskom i svjetskim prvenstvima.

Proširena lista objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u periodu 2020-2024. od značaja za FBiH Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, zaključkom usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta „Dodatno finansiranje – Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH o ažuriranju Liste objekata za provedbu mjera energetske efikasnosti u periodu 2020-2024. od značaja za Federaciju BiH.

Istovremeno je data i saglasnost na ovu listu.

Na listi se nalazi 12 objekata, a to su Klinika za fizikalnu medicinu i rahabilitaciju – JZU SKB Mostar, Klinika za infektivne bolesti – JZU SKB Mostar, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju i Ravnateljstvo SKB Mostar – JZU SKB Mostar, zatim Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu – JZU SKB Mostar, Klinika za plućne bolesti – Podhrastovi – JZU UKC Sarajevo, Klinika za plućne bolesti – JZU UKC Tuzla, Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku – JZU UKC Tuzla, te Policijska akademija – FMUP Sarajevo, Federalno ministarstvo pravde Sarajevo, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić – Paviljoni 2, 3, 4 i 5 Sarajevo, kao i Klinika za interne bolesti – JZU UKC Tuzla i Dijagnostički aneks SKB Mostar – JZU SKB Mostar.

Navedeni objekti, obrazloženo je u informaciji, posjeduju detaljni energetski pregled sa osnovnim informacijama o stanju objekata, mjerama energetske efikasnosti koje je neophodno implementirati, iznosu investicije usklađenosti dobijenih rezultata sa jednim od dva kriterija Svjetske banke.

Na osnovu provedenih mjera energetske efikasnosti, predlaženo je da se usvoji ažurirana lista od 12 objekata od značaja za Federaciju BiH u ukupnom procjenjenom iznosu od 8.735.758,50 KM sa PDV-om.

Istaknuto je da je planirani iznos finanisiran iz dijela kredita koji je dodijeljen za Federaciju Bosne i Hercegovine. Autoceste FBiH mogu koristiti javno dobro za izgradnju dionice tunel prenj Koridora Vc Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, odlukom dala saglasnost JP Autoceste FBiH d.o.o. za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tunel Prenj. Radi se o 28 zemljišnih čestica nekategorisanog i lokalnog puta čiji status će ostati nepromijenjen i u zemljišno – knjižnoj evidenciji ostaju upisane kao javno dobro.

Davanjem na korištenje ovih zemljišnih čestica javnog dobra uređuju se stvarno – pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH. Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dopunjena je i Odluka o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo – Ozimice.

Dopunom su pobrojane nove čestice javnog dobra, a koje nisu obuhvaćene ranijom odlukom Vlade Federacije BiH.

Kadrovska rješenja Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim se imenuju članovi iz Federacije BiH u Savjetodavnu komisiju za dug na nivou Bosne i Hercegovine, u sastavu federalni ministar finansija Toni Kraljević i pomoćnik federalnog ministra finansija Samir Bakić.

Za zamjenske članove Komisije imenuju se Tonka Kozarić i Vedad Nezirić. Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo danas je opunomćen Amadeo Mandić, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

tuzlanski.ba/ASinfo

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI