HomeIzdvojenoVlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti zraka

Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti zraka

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti zraka i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Ovim zakonom uređuje se zaštita i upravljanje kvalitetom zraka, definišu ciljevi i nadležnosti, parametri i planiranje kvaliteta zraka, kao i mjere za poboljšanje kvaliteta zraka, zaštite ozonskog omotača, te ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Također, uređuju se poslovi mjerenja emisija, informisanje i izvještavanje, te finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, kao i informacioni sistem, upravni nadzor i kaznene odredbe.

U obrazloženju Ministarstva, uz ostalo, navedeno je da se izrada novog zakona vrši zbog potrebe daljeg usklađivanja s odredbama evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite kvaliteta zraka, kao i klimatskih promjena, preciznijeg definisanja nadležnosti, koordiniranosti svih nivoa, kao i radi definisanja uloge Federacije BiH u aktivnostima na provođenju obaveza Bosne i Hercegovine po osnovu članstva u međunarodnim ugovorima i sporazumima.

Također, navedeno je da je novina u odnosu na postojeća rješenja u jasnijem definisanju nadležnosti organa i sektora na polju zaštite kvaliteta zraka, detaljnije definisanje monitoringa kvaliteta zraka na nivou FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Prilikom izrade zakona korištena je i međunarodna praksa zemalja Evropske unije u pogledu transponiranosti evropskog zakonodavstva, a prije svega zemalja u našem okruženju koje su pristupile Evropskoj uniji ili su na putu da to uskoro učine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je postupajući po zaključcima Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH provelo javnu raspravu o Nacrtu ovog zakona, te prilikom izrade Prijedloga ispunilo uslove iz Uredbe Vlade FBiH o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata. Federalno ministarstvo važnim je istaklo i napomenu da je u toku izrade zakona aktivno učestvovalo šest kantona, te da su provedene i dodatne konsultacije sa preostala četiri kantona koja su bez primjedbi podržala usvajanje ovog zakona.

Ovaj zakon višestruko je ekonomski opravdan iz razloga što njegovi ciljevi jesu izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitet života i okoliša u cjelini.

Podsjećamo i da je Federacija BiH od maja ove godine obezbijedila efektivnost kredita Svjetske banke koji će u cijelosti biti plasiran u svrhu poboljšanja kvalitete zraka, a korisnici ovog kredita su Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton, Hercegovačko-neretvanski i Zeničko-dobojski kanton, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI