HomeIzdvojenoZnate li svoja prava o otpremnini? Političari u državnim institucijama itekako razumiju

Znate li svoja prava o otpremnini? Političari u državnim institucijama itekako razumiju

Pravo na otpremninu je bitno priznanje građanskih i radničkih prava, međutim, mnogi ljudi nisu svjesni svih detalja koji čine razliku između prava na otpremninu i njenih ograničenja.

Na prostoru Bosne i Hercegovine, nedavno su u malom vremenskom razmaku objavljene informacije o tome kako će radnici nekoliko kompanija ostati bez posla. Ovaj čin sa sobom povlači i pitanje otpremnina, a mnogi ističu kako su one u ovakvim slučajevima izuzetno male te da nisu dovoljne ni za mjesec dana.

Šta zakon kaže?

U Zakonu o radu FBiH stoji da visina otpremnine zavisi od dužine radnog staža i ne može biti manja od jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Zakonom je također ograničeno da otpremnina ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plata isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora.

Treba istaći da pravo na otpremninu postoji u slučajevima kada poslodavac otkazuje ugovor. Međutim, u situacijama gdje radnik sam otkazuje ugovor ili u slučaju sporazumnog raskida, isplata otpremnine je oporeziva u punom iznosu. U tim slučajevima, poslodavac je dužan obračunati porez na dohodak i sve doprinose.

Važno je napomenuti i da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

Privatna preduzeća

U privatnim preduzećima, visina otpremnine može biti određena ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili internim pravilima preduzeća. Generalno, zakon o radu i kolektivni ugovori mogu postaviti minimalne standarde za otpremnine i prava radnika u privatnom sektoru. Međutim, privatna preduzeća često imaju fleksibilnost u određivanju visine otpremnine pod uslovom da se poštuju minimalni zakonski standardi.

Faktori koji utječu na visinu otpremnine svakako jesu dužina radnog staža, plaća, interni dogovori, ili u krajnjem slučaju odluka suda i činjenica je da, što je radnik duže vrijeme proveo radeći u preduzeću, otpremnina obično raste s povećanjem godina radnog staža. Visina otpremnine često zavisi od prosječne mjesečne ili godišnje plate radnika, zbog toga i slučaj iz Bužima zabrinjava na ekonomsku realnost koja je u našoj zemlji.

U nekim slučajevima treba dodati da se radnicima može isplatiti određeni broj plata kao otpremnina, pa tako imamo primjere u javnim ustanovama kao što su škole, policija itd.

Jasno je da preduzeća mogu imati vlastite politike koje određuju visinu otpremnine, a ove politike mogu varirati od preduzeća do preduzeća. U slučaju masovnih otpuštanja preduzeća su često dužna sastaviti socijalni plan koji uključuje određene naknade za otpuštene radnike, uključujući otpremnine.

Socijalna zbrinutost o otpremninama svakako nije “plan” koji će pomoći ljudima da prebrode gubitak posla i vrijeme koje će im biti potrebno da pronađu alternativu i riješenje za nadolazeće egzistencijalne probleme.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Berlinu Damir Arnaut, govoreći za Klix.ba o ovom problemu naglašava da je svrha otpremnine da olakša tranziciju s plate na penziju.

“Svrha otpremnine je da olakša tranziciju sa plate na penziju. Ta svrha se potpuno gubi kod političara koji ogromne plate nastavljaju primati i nakon formalnog penzionisanja. Zbog toga sam četiri puta predlagao radikalno rezanje otpremnina i to je svaki put palo zbog SNSD-ovog četvrtog delegata. Žao mi je što je nakon prošlih izbora ponovljena greška sa tim četvrtim delegatom jer to garantuje još jedan mandat sa ovim sramnim privilegijama”, poručio nam je Arnaut.

Kao paradoks cijeloj priči treba podsjetiti na jaz visina otpremnina radnika i političara u državnim institucijama. Zbog visokih prosječnih plaća, prosječno oko 4.800 KM, za otpremninu jednog izabranog i imenovanog funkcionera u državnim institucijama se izdvaja blizu 30.000 maraka.

Ove neopravdano visoke otpremnine u potpunosti oslikavaju nesrazmjernost ekonomskoj i socijalnoj situaciji u BiH i samo su jedan od brojnih primjera potpunog odsustva kolektivne svijesti.

klix/ASinfo

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI