HomeVijestiNa području Kalesije u toku 2023. godine prijavljeno i evidentirano 132 krivična...

Na području Kalesije u toku 2023. godine prijavljeno i evidentirano 132 krivična djela

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Damir Džafić za četvrtak 29.2.2024. godine zakazao je 29. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu je 12 tačaka, a vijećnici će između ostalog razmatrati Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2023. godinu. Kako piše u pomenutoj Informaciji u toku 2023. godine, na području općine Kalesija prijavljeno je i evidentirano 132 krivična djela, od kojih je po poznatom učiniocu 47, a nepoznatom učiniocu 85 krivičnih djela. Ukupno je nadležnom tužilaštvu dostavljeno 127 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima. Upoređujući stanje kriminaliteta sa 2022.godinom, konstatuje se da je u toku 2023.godine zabilježeno smanjenje ukupnog broja krivičnih djela za 31 ili 19%, smanjenje izvršenih krivičnih djela po poznatom učiniocu za 29 krivičnih djela ili 38,15% i smanjenje broja krivičnih djela počinjenih po nepoznatom učiniocu za 2 krivična djela ili 2,29%.
Operativnim radom, otkriveni su počinioci za 35 krivičnih djela, prethodno prijavljenih po nepoznatom izvršiocu. Procenat otkrivenosti krivičnih djela po nepoznatom učiniocu iznosi 41,17%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 62,12%. Od ukupnog broja prijavljenih učinilaca za krivična djela-97, 95 učinilaca je punoljetno, a 2 učinioca su maloljetna, od kojih je 25 učinioca krivičnih djela povratnici u vršenju krivičnih djela. U odnosu na 2022.godinu, broj prijavljenih učinilaca je smanjen za 22 učinioca, smanjen broj punoljetnih učinioca krivičnih djela za 17, smanjen broj povratnika u vršenju krivičnih djela za 5 učinioca povratnika, dok je povećan broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela za 1.

Ukupna materijalna šteta nastala evidentiranim krivičnim djelima na području općine Kalesija u
toku 2023.godine iznosi 262.215,00 KM
što je za 87.288,00 KM ili 49,90% više nego prošle godine.

U toku 2023.godine, u odnosu na prethodnu godinu, evidentirano je smanjenje: krivičnih djela protiv imovine za 9 krivičnih djela ili 10,22%, krivičnih djela protiv života i tijela za 3 krivična djela ili 21,42%, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 4 krivična djela ili 50%, krivičnih djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine za 3 krivična djela ili 75%, smanjenje krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa za 12 krivičnih djela ili 60% i smanjenje krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 2 krivična djela ili 22,22%.

U Informciji, između ostalog piđe, da najveći broj izvršenih krivičnih djela odnosi se na oblast imovinskih delikata i ista čine 59,84% od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela, a objekti napada su porodični stambeni objekti, pomoćni objekti u sklopu stambenih objekata i sl. Ukupan broj krivičnih djela protiv imovine smanjen je u 2023.godini u odnosu na 2022.godinu za 9 krivičnih djela ili 10,22%, a smanjenje je vidljivo kod krivičnih djela „Razbojništvo“ za 1 krivično djelo ili 100%, krivičnih djela „Oštećenje tuđe stvari“ za 12 krivičnih djela ili 54,54% i krivičnih djela „Prijevara“ za 1 krivično djelo ili 33,33%%, dok je neznatno povećan broj krivičnih djela „Krađa“ i „Teška krađa“. Također, tokom 2023.godine uočen je porast krivičnih djela protiv zdravlja ljudi , koja čine zastupljenost u ukupnom broju krivičnih djela izvršenih na području općine Kalesija od oko 9%. U odnosu na prethodnu godinu, broj ovih krivičnih djela povećan je za 3 krivična djela ili 33,33%. Ukupno je u toku 2023.godine, evidentirano 12 krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, što je pozitivan rezultat rada Tima za droge PU Kalesija( formiran od strane Načelnika PU Kalesija i sastavljen od 3 policijska službenika iz sastava OKP PU Kalesija, PS Kalesija i PS Sapna), čiji je osnovni zadatak otkrivanje krivičnih djela i učinilaca u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga.

Kada su u pitanju otuđenja motornih vozila na području Općine Kalesija, u toku perioda januar- decembar 2023.godine, evidentirano je i počinjeno 1 krivično djelo „Teška krađa“, jednog putničkog motornog vozila. Od strane službenika policije PU Kalesija, putničko motorno vozilo Audi Q5, koje je otuđeno na
području Općine Kalesija, je pronađeno u Tuzli i vraćeno vlasniku. Operativnim radom, službenici policije su navedeno krivično djelo rasvijetlili, te nadležnom tužilaštvu dostavili Izvještaj o rasvjetljavanju krivičnog djela, protiv jednog lica.

Na području općine Kalesija u toku 2023.godine evidentirana su dva krivična djela počinjena od strane dva maloljetna lica, što je u odnosu na prošlu 2022.godinu više za 1 krivično djelo ili 50% učinjeno od strane maloljetnika i više za 1 ili 50% maloljetno lice, kada je evidentirano 1 krivično djelo počinjeno od strane 1 maloljetnog lica. Krivična djela počinjeno od strane maloljetnika su: „oštećenje tuđe stvari“ i „nasilje u porodici“.

ntv.ba/ASinfo

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI