HomeIzdvojenoPotpisan Sporazum u vezi sa isplatom plaća i drugih naknada iz budžeta...

Potpisan Sporazum u vezi sa isplatom plaća i drugih naknada iz budžeta TK

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Nataša Marošević danas je sa predstavnikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao reprezentativnim sindikatom za područje državne službe u Tuzlanskom kantonu, Amirom Sejdinovićem potpisala Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za sve državne službenike i namještenike u organima državne službe i sudskoj vlasti Tuzlanskog kantona u 2024. godini.

Prema Sporazumu, obračun plaće za sve državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe i sudske vlasti Tuzlanskog kantona vršit će se po osnovici u visini od 408 KM uz primjenu boda u visini od 1,00 počev od 1. aprila 2024. godine.

Ministrica Marošević izrazila je zadovoljstvo što su usaglašeni svi elementi i sporazum u konačnici potpisan dok je predstavnika Sindikata Sejdinović istakao da mu je drago da su pregovori okončani i postignut sporazum, napomenuvši da očekuje da će nastavak saradnje na pregovorima oko produženja važenja, odnosno izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu također biti uspješan.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI