HomeVijestiŽiviniceU toku realizacija Projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže

U toku realizacija Projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže

Prošle sedmice ( 12. oktobra ) je održan radni sastanak sa konsultantskim timom Enova na kojem je predstavljen preliminarni nacrt studije izvodljivosti Projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u Živinicama, u kojem su predstavljene prioritene i dugoročne investicije navedenog projekta.

Radi se o projektu rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže gradske zone i nekoliko prigradskih naselja u Živinicama, čija vrijednost investicije po projektnoj dokumentaciji iznosi oko 40 miliona konvertibilnih maraka.

Važno je istaći da bi do 75%  od ukupne vrijednosti projekta bila grant sredstva međunarodnih fondova.  

Dakle, konsultantski tim odabran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, SWECO i Enova trenutno radi studiju izvodljivosti navedenog projekta koja će dati odgovore u šta treba uložiti vezano za vodosnabdijevanje, a tako i za kanalizaciju i tretman otpadnih voda, na osnovu koje će se pristupiti relizaciji istog.

Projektom je predviđeno uvezivanje sistema sa modernim tehnologijama, sa ciljem smanjenja zaista velikih gubitaka vode koji su trenutno u određenim područjima i do preko 80 %.

Finansiranje izrade studije izvodljivosti za navedeni projekat vrši se grant sredstvima koje je Grad Živinice obezbijedio u saradnji sa EBRD-om.

Također, prema riječima gradonačelnika Begana Muhića u toku je izrada studije izvodljivosti za projekat toplifikacije grada u okviru kojeg Grad Živinice želi da koristi najnovije trendove za zagrijavanje, te izrada idejnog rješenja projekta za uređenje kanalizacione mreže u svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice.

Cilj navedenih projekta je sistemski riješeni dugoročni problemi zagrijavanja grada i kanalizacione mreže na cijelom području naše lokalne zajednice, a kako bi Grad Živinice postao prvi zeleni grad u regiji, sa svim benefitima koje to donosi.

Jučer je održan radni sastanak sa konsultantskim timom Enova na kojem je predstavljen preliminarni nacrt studije izvodljivosti Projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u Živinicama, u kojem su predstavljene prioritene i dugoročne investicije navedenog projekta.

Radi se o projektu rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže gradske zone i nekoliko prigradskih naselja u Živinicama, čija vrijednost investicije po projektnoj dokumentaciji iznosi oko 40 miliona konvertibilnih maraka.

Važno je istaći da bi do 75%  od ukupne vrijednosti projekta bila grant sredstva međunarodnih fondova.  

Dakle, konsultantski tim odabran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, SWECO i Enova trenutno radi studiju izvodljivosti navedenog projekta koja će dati odgovore u šta treba uložiti vezano za vodosnabdijevanje, a tako i za kanalizaciju i tretman otpadnih voda, na osnovu koje će se pristupiti relizaciji istog.

Projektom je predviđeno uvezivanje sistema sa modernim tehnologijama, sa ciljem smanjenja zaista velikih gubitaka vode koji su trenutno u određenim područjima i do preko 80 %.

Finansiranje izrade studije izvodljivosti za navedeni projekat vrši se grant sredstvima koje je Grad Živinice obezbijedio u saradnji sa EBRD-om.

Također, prema riječima gradonačelnika Begana Muhića u toku je izrada studije izvodljivosti za projekat toplifikacije grada u okviru kojeg Grad Živinice želi da koristi najnovije trendove za zagrijavanje, te izrada idejnog rješenja projekta za uređenje kanalizacione mreže u svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice.

Cilj navedenih projekta je sistemski riješeni dugoročni problemi zagrijavanja grada i kanalizacione mreže na cijelom području naše lokalne zajednice, a kako bi Grad Živinice postao prvi zeleni grad u regiji, sa svim benefitima koje to donosi.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI