HomeIzdvojenoUsvojena Rezolucija o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena...

Usvojena Rezolucija o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je Rezoluciju o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagač poslanici Jasmin Imamović, Rejhana Dervišević, Saša Magazinović, Albin Muslić i Ermina Salkičević-Dizdarević.

U Rezoluciji se navodi da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH oštro osuđuje svaki oblik nasilja nad ženama i uznemiravanja žena i apeluje na nadležne pravosudne organe, da preduzmu hitne mjere u vezi sa procesuiranjem delikata vezanih za nasilje nad ženama (ubistava, tjelesnih povreda, fizičkog i psihičkog zlostavljanja i uznemiravanja).Također, Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH i drugih nadležnih organa, da u skladu sa svojim nadležnostima pristupe izradi dokumenata vezanih za definiranje sveobuhvatnog okvira politika i mjera za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama, uznemiravanja žena i nasilja u porodici na način da se u potpunosti implementiraju odredbe Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U Rezoluciji se traži se od Vijeća ministara BiH i drugih nadležnih organa, da pokrenu kampanju na jačanju svijesti o sprječavanju nasilja nad ženama i uznemiravanja žena kao i o spriječavanju nasilja u porodici.

Također, traži se od Vijeća ministara BiH i drugih nadležnih organa, da uspostave učinkovitu saradnju sa odgovarajućim nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva aktivnih u borbi protiv nasilja nad ženama i uznemiravanja žena.

Predstavnički dom traži od svih organa i institucija na nivou Bosne i Hercegovine, donošenje etičkih kodeksa ili njihovo usklađivanje sa međunarodnim konvencijama, Ustavom BiH i zakonima, kako bi se i na ovaj način preduprijedio i sankcionirao neprihvatljiv način ponašanja u obliku nasilja, uznemiravanja ili bilo kakve diskriminacije po osnovu spola, naročito prema ženama – navedeno je u Rezoluciji.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI