HomeIzdvojenoPoziv na prvi Erasmus+ Boot Camp u Kalesiji

Poziv na prvi Erasmus+ Boot Camp u Kalesiji

Erasmus+ Boot Camp je namijenjen mladima iz Kalesije koji žele izaći na internacionalno tržište, žele naučiti nešto novo i kroz naše udruženje iskazati svoju kreativnost.

S tim u vezi pozivamo vas da dostavite Vašu prijavu, najkasnije do 13.12.2023. godine (utorak) do 14:00 sati, koja će sadržavati sljedeće:

1. Ime i prezime

2. Adresa stanovanja

3. Broj telefona i e-mail

4. Razlozi i motivacija za apliciranje na edukaciju

na e-mail:

[email protected]

putem Viber/WhatsApp poruke na brojeve:

061 557 214 (Sanel Hodžić)

061 406 097 (Miralem Huremović)

Erasmus+ Boot Camp će kroz četiri dana edukacije približiti učesnicima Erasmus+ program, način registrovanja, povezivanje i koordinaciju sa drugim organizacijama iz Europe, pripremanje Erasmus+ projekata, kao i samo apliciranje na evropske projekte.

Boot Camp će se odvijati kroz četiri radna modula i to:

Dan 1: Prezentacija Erasmus+ programa, novosti i prilike.

Dan 2: Registracija organizacija i priprema dokumentacije za aktivno učestvovanje na Erasmus+ i drugim evropskim programima.

Dan 3: Pripremanje projekata, povezivanje sa drugim organizacijama i koordinacija sa partnerima.

Dan 4: Završetak projektnih prijeloga, priprema budžeta projekta i apliciranje na projekte.

Sva četiri dana edukacije će se održati u prostorijama UG MOŽE BOLJE u Kalesiji u periodu od 14.12. do 17.12.2023. godine, a sastojat će se od:

– tematskog dijela s predstavljanjem rezultata provedbe programa Erasmus+, prioriteta, strategija i/ili istraživanja unutar pojedinog područja

– kvalitativnog dijela s primjerima projekata u provedbi koji se ističu po svojim kvalitativnim obilježjima

– praktičnog dijela s radionicama za izradu projektnih prijava.

BRAVO je jedna od najaktivnijih organizacija u sklopu Erasmus+ programu sa Zapadnog Balkana sa najvećom mrežom partnera iz cijele Evrope i svijeta. BRAVO surađuje sa preko 150 organizacija, institucija, sportskih klubova, škola i univerziteta iz Evrope i svijeta.

Kroz ova 4 modula želimo da vas pripremimo za međunarodnu scenu i strano tržište, da sami pišete, dizajnirate i aplicirate na projekte Evropske komisije, u sklopu Erasmus+ programa, kao i na druge evropske grantove.

Po završenom Erasmus+ Boot Campu, mladi iz Kalesije će biti spremni da apliciraju na druge evropske projekte i koristi evropske grantove.

Tokom edukacije polaznici će steći praktična znanja i vještine za samostalnu izradu projekata financiranih kroz ERASMUS+ program. ERASMUS+ program nudi široku lepezu mogućnosti za financiranje projekata dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, udruženja, ustanova za obrazovanje odraslih te drugih nevladinih i neprofitnih organizacija i ustanova.

Kroz edukaciju će biti obrađene slijedeće teme:

– O programima Agencije za mobilnost i programe EU

– O programu ERASMUS+

– Primjeri i dobre prakse Erasmus+ projekata

– IT platforme (eTwinning, European Platform for Adult Learning – EPALE, European Youth Portal)

– Registracija putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility) – dodjela jedinstvenog PIC broja (Participant Identification Code)

– Kreiranje PIF-a (Partner Identification Form)

– ERASMUS+ Ključna aktivnost K1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (K1 aktivnosti)

– ERASMUS+ Ključna aktivnost K2 – Strateška partnerstva, izgradnje kapaciteta mladih

– Pripremanje projekata kroz prijavne obrasce

Erasmus+ (programsko razdoblje 2020. – 2027.) – 30,2 milijarde €URA

Kratki opis:

Erasmus+ je nova, poboljšanja verzija programa Erasmus koji je namijenjen za razmjenu studenata. Erasmus+ zamjenjuje 7 postojećih programa (zakljućeni sa 2014. godinom): Program cjeloživotnog učenja (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu, te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulnik i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Novija verzija programa obuhvaća sve europske i međunarodne programe kojima uključuje obrazovanje, edukaciju, programe za mlade i po prvi put unutar svojih aktivnosti uključuje i sportske programe. Navedena područja poznata su kao glavni pokretači u okviru strategije Europa 2020. kojima će se prevladavati socioekonomska kriza koja utječe na europske države, kroz poticanje rasta i zapošljavanja te provođenje ravnopravnosti i uključenosti. Erasmus+ će podržavati inicijative strategije Europa 2020./Europa 2027, a predstavljat će ključna ulaganja u ljude, kao i investicije u pojedince kojima će se osigurati napredak društva kao cjeline.

Budžet:

Ovaj sedmogodišnji program započeo je 2014. godine s planiranim proračunom od 14,7 milijardi eura. Od ukupnog financijskog iznosa kojim je program raspolagao, 77,5% dodijeljeno je sektoru obrazovanja i osposobljavanja, a dodatnih 3,5% išlo je kreditnim garancijama. Sektor mladih dobio je 10%, a sportski sektor 1,8%.

Za Erasmus+ u periodu 2020 – 2027. planirani budžet je za dublo veći od postojećeg (cca 30 milijardi eura), gdje će se puno veći fokus staviti na mlade i sport.

Korisnici:

Program je otvoren za sve, privatna i javna tijela aktivna u područjima obrazovanja, usavršavanja, mladih i sporta. Podržavati će formalno i neformalno učenje i aktivnosti svih sektora. Prilikom provedbe programa, Europska komisija i države članice Europske unije će osigurati određene napore kako bi se omogućilo sudjelovanje osobama s poteškoćama u razvoju u aktivnostima programa.

Aktivnosti:

• Mogućnost učenja za pojedince u EU i izvan EU što uključuje: studiranje i usavršavanje, pripravništva, poučavanje i profesionalni razvoj, neformalne aktivnosti mladih kao što je volontiranje

• Institucionalna suradnja između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruženja kako bi se potaknuo razvoj i implementacija inovativnih praksi u obrazovanju, usavršavanju, neformalnim aktivnostima mladih te kako bi se promovisala zaposlenost, kreativnost i poduzetništvo

• Podrška reformama u zemljama članicama i suradnja s zemljama koje nisu članice s fokusom na jačanju razmjene dobrih praksi i konkretnih činjenica na temelju kojih se donese politike. Podrška će uključivati implementaciju alata transparentnosti EU, studije i podršku specifičnim politikama poput Bolonjskog i Kopenhaškog procesa i sl.

Biciklistički klub Kalesija/ASinfo

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI